Back to Question Center
0

Semalt robots robots.txt ທັງຫມົດ

1 answers:

ໃນຫຸ່ນຍົນຂອງຂ້ອຍ Source - eastreamento sedex rastreio. ຂ້ອຍມີລາຍຊື່ຂອງຫຸ່ນຍົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດັດນີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງຂ້ອຍແລະສໍາລັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂ້ອຍຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ຫຸ່ນຍົນອື່ນໆທັງຫມົດ, ແຕ່ຂ້ອຍຢາກຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ແທ້ຈິງລະຫວ່າງສອງກົດລະບຽບນີ້:

     ຜູ້ໃຊ້ຕົວແທນ: *
ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້:    

ແລະນີ້:

     ຜູ້ໃຊ້ຕົວແທນ: *
ອະນຸຍາດໃຫ້: /    
February 13, 2018